Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание

Размер

1.

Договор №Д-06-03/14.05.2013г.

за доставка на канцеларски материали

11.08.2015г.

 

13.08.2015г.

Фактура №14464 от 31.07.2015г.;

Фактура №14479 от 07.08.2015г.;

111,03 лв.

 

144,39лв.

2.

Договор №Д-06-05/14.08.2013г. за доставка на гориво за автомобили

13.08.2015г.

Фактура №9600098561 от 31.07.2015г.

4221,40 лв.

3.

Договор №Д-06-02/18.08.2014г. за поддържане на територията на ГКПП Малко Търново

11.08.2015г.

 

20.08.2015г.

Фактура №20977 от 14.07.2015г.

Фактура №20986 от 12.08.2015г.

2556,60 лв.

 

4188,60лв.

4.

Договор № Д-21-15 от 10.06.2015г. за „Организиране на събития в рамките на  проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013”

03.09.2015г.

Фактура №1193 от 31.08.2015г.

8019,84 лв.

5.

Договор № Д-21-14 от 09.06.2015г. за „Организиране и провеждане на тридневен фестивал Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”

13.08.2015г.

Фактура №946 от 12.08.2015г.

 

26 304,00 лв.

Добавено : вторник, 08 септември 2015 14:04 горе назад 1700