Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

Областна администрация Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждането  на тридневен фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 24.04.2015 г. (петък), от 10,00 часа, в административната сграда на Областна администрация Бургас, находяща се на ул. „Цар Петър” № 1.

На основание чл. 69а, ал. 3 (изр. второ) от ЗОП, предвид факта, че  критерият за оценка е "икономически най-изгодна оферта", Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, както следва:

 

Показател „План за изпълнение на поръчката

 

 

 

Участник

Подпоказател П2.1 Идейна концепция за осъществяване  на „умни игри”

Подпоказател П2.2 Осигуряване на медийно разгласяване на фестивала

 

Общ брой точки за показател „План за изпълнение на поръчката“

1.

„Имидж Едвъртайзинг” ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

2.

Бургаски изложбен център” ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

3.

„Тулан Сателайт“ ЕООД

40 т.

30 т.

70 т.

 

Добавено : вторник, 21 април 2015 14:47 горе назад 1649