Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила с предмет: „Организиране и провеждане на тридневен фестивал: Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн“

Дата на публикуване:

Номер : 651417

Срок : петък, 27 февруари 2015 14:09 - петък, 27 март 2015 17:30

Документация за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка по  опростени правила  с предмет: „Организиране и провеждане на тридневен фестивал: Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн“


Разяснение 1, публикувано на 23.03.2015г.

Протокол 1, публикувано на 31.03.2015г.

Протокол 2, публикувано на 09.04.2015г.

Протокол 3, публикувано на 21.04.2015г.

Протокол 4, публикувано на 05.05.2015г.

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 05.05.2015г.

Договор и приложения,публикувано на 12.06.2015г.

Договор с подизпълнител, публикувано на 29.06.2015г.

Информация за плащане

Информация за плащане и възстановена гаранция.

 

Добавено : петък, 27 февруари 2015 13:59 горе назад 2088