Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание

Размер

1.

Договор №Д-21-18/28.07.2014г. за организиране на обучение по турски език

22.01.2015г.

Фактура №563 от 08.01.2015г.

3456.00 лв.

2.

Договор №Д-06-05/14.08.2013г. за доставка на гориво за автомобили

09.01.2015г.

Фактура №86094 от 31.12.2014г.

1488.83 лв.

3.

Договор №Д-06-03/14.05.2013г.

за доставка на канцеларски материали

06.01.2015г.

 

 

19.01.2015г.

 

28.01.2015г.

Фактура №13511 от 16.12.2014г.; №13510 от 16.12.2014г.;

Фактура №135889 от 12.01.2015г.; №13590 от 12.01.2015г.

Фактура №13628 от 19.01.2015г.; №13629 от 19.01.2015г.; №13630 от 19.01.2015г.;

338.27 лв.

 

 

720.04 лв.

 

534.48 лв.

4.

Договор №Д-21-17/28.07.2014г. за организиране на обучение по английски език

22.01.2015

Фактура №82 от 14.01.2015г.

2959.20 лв.

 
 

Добавено : четвъртък, 29 януари 2015 11:16 горе назад 1619