Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание

Размер

1.

Договор №Д-06-03/14.05.2013г.

за доставка на канцеларски материали

02.09.2014г.

02.09.2014 г.

24.09.2014 г.

26.09.2014 г.

Фaктура № 12921/20.08.2014 г.

Фaктура №12930/21.08.2014 г.

 Фaктура №13040/17.09.2014 г.

Фaктура №13057/18.09.2014 г.

195.35 лв.

4.91 лв.

8.74 лв.

170.27 лв.

2.

Договор №Д-06-05/14.08.2013г. за доставка на гориво за автомобили

09.09.2014г.

 

07.10.2014 г.

Фaктура № 9600079537 от 31.08.2014 г.

Фaктура № 9600080699 от 30.09.2014 г.

4 413,25 лв.

 

4093,49 лв.

3.

Договор №Д-21-17/28.07.2014г. за организиране на обучение по английски език

06.10.2014г.

Искане за авансово плащане

1972.80 лв.

4.

Договор №Д-21-19/28.07.2014г. за организиране на изнесено обучение

07.10.2014г.

Фaктура № 250 от 09.09.2014 г.

3156.53 лв.

5.

Договор №Д-06-02/18.08.2014г. за поддържане на територията на ГКПП Малко Търново

14.10.2014г.

Фaктура № 20428 от 01.09.2014 г.

2096.40 лв.

Добавено : понеделник, 20 октомври 2014 11:40 горе назад 2096