Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Доставка на гориво за автомобили, използвани в Областна администрация Бургас, чрез карти за безналично плащане

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ:

Доставка на гориво за автомобили, използвани в Областна  администрация Бургас, чрез карти за безналично плащане

Конкурсни условия - .doc файл                   Обявление за обществена поръчка       

Конкурсни условия-  .pdf файл                     Решение

Добавено : четвъртък, 23 май 2013 00:00 горе назад 1725 pdf