Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търгове за отдаване под наем на морски плажове

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с които са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем, по реда на чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 и ал.5 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, находящи се на територията на Област Бургас, съгласно списък и при първоначални тръжни годишни наемни цени, определени по Методика за определяне размера на минимална наемна цена при отдаване под наем на морските плажове и намалени с 50%, поради неявяване на кандидати на обявени предходни търгове и писмо вх.№04-00-36(1)/28.02.2012г. на МРРБ с цел осигуряване на изискуемите от закона задължителни услуги и обезопасяване на морските плажове и Заповеди от № РД-10-46 до № РД-10-57, всички от 09.03.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

 Провеждане на 30.03.2012 г. на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове, находящи се на територията на Област Бургас, както следва:

1) Морски плаж „ОБЗОР – ДЕТСКИ ЛАГЕРИ”, находящ се в Община Несебър,  подробно описан в АИДС № 459/22.03.1999 г., с активна плажна площ 49 086 кв. м., определена чрез мониторинг Начална годишна наемна цена –15 314 лева с включен ДДС. Начален час – 13 ч.;

2) Морски плаж „Иракли”, находящ се в община Несебър, подробно описан в АИДС №577/05.01.2000 г., с активна плажна площ 51 770 кв. м. Начална годишна наемна цена – 36 516 лв. без включен ДДС или 43 819,2лв. с ДДС. Начален час - 14 ч.

3) Морски плаж „Поморие – почивни станции”, находящ се в община Поморие, подробно описан в АИДС № 472/02.04.1999 г., с активна плажна площ 23 553кв.м. Начална годишна наемна цена – 29 036,67лв. без ДДС или 34 844 лева с включен ДДС. Начало на търга - 10 ч.;

4) Морски плаж „Сарафово- юг”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 679/15.10.2001 г., с активна плажна площ 27 043кв.м. Начална годишна наемна цена – 25 087,50лв. без ДДС или 30 105 лв с включен ДДС. Начало на търга – 13,30ч.;

5) Морски плаж „Крайморие - север”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 928/31.01.2006 г., с активна плажна площ 4 635 кв.м. Начална годишна наемна цена – 4 043,34лв. без ДДС или 4 852 лв с включен ДДС. Начало на търга – 10,30ч.;

6) Морски плаж „Крайморие - юг”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 925/17.01.2006 г., с активна плажна площ 12 282 кв.м. Начална годишна наемна цена – 11 942,5лв. без ДДС или 14 331лв с включен ДДС. Начало на търга – 15,30ч.;

7) Морски плаж „Крайморие”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 437/05.02.1999 г., с активна плажна площ 13 775 кв.м. Начална годишна наемна цена – 14 480лв. без ДДС или 17 376лв с включен ДДС. Начало на търга – 15ч.;

8) Морски плаж „Бургас-централен”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 452/16.03.1999 г., с активна плажна площ 46 930 кв.м. Начална годишна наемна цена – 105 859,17лв. без ДДС или 127 031лв с включен ДДС. Начало на търга – 11ч.;

9) Морски плаж „Алепу”, находящ се в община Созопол, подробно описан в АИДС № 591/04.02.2000г., с активна плажна площ 86 950 кв.м. Начална годишна наемна цена – 22 510лв. без ДДС или 27 012лв с включен ДДС. Начало на търга – 16,30.;

10) Морски плаж „Царево - попоски”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 457/22.03.1999г., с активна плажна площ 7 708 кв.м. Начална годишна наемна цена – 7 767лв. без ДДС или 9 321лв с включен ДДС. Начало на търга – 17ч.;

11) Морски плаж „Къмпинг „Делфин”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 696/23.07.2002г., с активна плажна площ 9 966 кв.м. Начална годишна наемна цена – 10 867,50лв. без ДДС или 13 041лв с включен ДДС. Начало на търга – 9,00ч.;

12) Морски плаж „Устие на река Велека”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 681/16.10.2001г., с активна плажна площ 21 445 кв.м. Начална годишна наемна цена – 9 582 лв. без ДДС или 11 499лв с включен ДДС. Начало на търга – 12,30ч.;

Добавено : вторник, 13 март 2012 00:00 горе назад 2570