Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, представляващ:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

 

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

 

 

О Б Я В Я В А :

   

        Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, представляващ: Масивна сграда – фурна на две нива,  застроена на 90,00 кв.м., с площ на първо ниво – 89,32 кв.м. и площ на второ ниво – 34,14 кв.м. или полезна площ от 123,46 кв.м., покрита с плоча, която се разпростира и върху прохода, на която е изграден полумасивен самостоятелен жилищен обект, състоящ се от стая, кухня и антре с площ 60,30 кв.м., находящ се на ул. „Фердинандова“ № 73, гр. Бургас,  актуван с АЧДС 2785/ 10.12.2002г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

        Първоначална тръжна цена - 490лева месечен наем без ДДС.

        Търгът ще се проведе на 14.03.2017г. от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.   

 Депозитът за участие в търга от 350 лева се внася по банкова сметка IBANBG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BICUNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.03.2017г.

Реда, условията на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

      Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв. с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а закупената документация се получава в стая № 27, ет. 3.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1, ет. 1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.03.2017г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 13.03.2017г.

 

      

Тел. за контакти: 894-161 

 

 

 

Вълчо Чолаков

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : вторник, 07 февруари 2017 16:56 горе назад 1899