Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ :

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

 

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

О Б Я В Я В А :

    

       Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот, представляващ  ПОземлен имот с идентификатор 07079.603.99, с площ 3 538 кв.м., находящ се в ПЗ “Север”, гр.Бургас, с АДС № 6074/22.05.2012 г. на Областен управител.

       Първоначална тръжна цена - 1 100 лева месечен без ДДС.

       Търгът ще се проведе на 16.01.2017г.от 10,30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.   

  Депозитът за участие в търга от 100 лева се внася по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.01.2017г.

    Реда, условията на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

    Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв. с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а закупената документация се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

       Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1, ет. 1.

       Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.01.2017г.

       Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 13.01.2017г.

 

       Тел. за контакти: 894-161

 

 

 

 

 

вълчо чолаков

Областен управител на област Бургас                                            

Добавено : петък, 09 декември 2016 12:31 горе назад 1831