Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продажба на апартамент

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД-10-59/13.03.2012 г.;

О Б Я В Я В А :

 Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент с идентификатор 07079.612.301.1.2 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 87,84 кв.м., с предназначение за жилище, състоящ се  от дневна, две спални, кухня, баня и тоалетна и коридор, ведно с избено помещение с площ 9,12 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 07079.612.301, с административен адрес: гр. Бургас, ул. ”Вола” № 1, ет. 2, актуван с АЧДС № 5817/2012 г. на Областен Управител - Бургас

Първоначална тръжна цена – 93 884 лв. Сделката е освободена от ДДС.

Добавено : четвъртък, 15 март 2012 00:00 горе назад 2557