Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Продажба на апартамент

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД- 10-288/22.12.2011 г.;
О Б Я В Я В А :

 

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент с идентификатор 07079.601.14.1.107 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 51.83 кв. м, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня - WC и антре, ведно с таванско помещение № 6 с площ 1.57 кв. м, както и 0.649 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, с адрес: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Зорница”, бл. 14, вх. 1, ет. 18, ап. 6, актуван с АЧДС № 4725/15.06.2009 г. на Областен Управител - Бургас
Първоначална тръжна цена – 42 500 лв. Сделката е освободена от ДДС.
Депозит 2 000 лв., по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 30.01.2012г.
Търгът ще се проведе на 31.01.2012г. от 10.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1
Оглед на имота и краен срок за подаване на документите – 17,30 часа на 30.01.2012 г.
Понастоящем имота се държи (обитава) от физическо лице, спрямо което е открито производство по принудително изземване , насрочено за 25.01.2012 г.

Добавено : вторник, 27 декември 2011 00:00 горе назад 1911 pdf