Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Учениците в Приморско показаха своя поглед върху Европа, българското председателство и важните послания

Учениците в Приморско показаха своя поглед върху Европа, българското председателство и важните послания
Младежите впечатлиха със знания и талант държавната и местна власт в Бургаско
           
            Ученици от СУ „Никола Вапцаров”, гр. Приморско впечатлиха със знания, талант и любознателност представители на държавната и местна власт, по време на събитие посветено на бъдещото българско председателство на Съвета на ЕС. На среща с областния управител Вълчо Чолаков и кмета на Общината Димитър Германов младите хора в Приморско за пореден път показаха, че учениците в област Бургас са интелигентни, образовани, будни, с интерес към света, който ги заобикаля, и участващи активно във всички важни събития. С есе на тема „Какво означава да си гражданин на ЕС“ и изложба „Приморско – част от европейското семейство“ младежите от II до XI клас споделиха своите виждания за важността на членството ни в Съюза и предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Творбите им, отличаващи се с оригиналност и задълбочени познания, впечатлиха присъстващите в залата.
            „Вие сте бъдещето на Европа. Фокусът на България по време на председателството е насочен към младите хора, към вашето развитие, възможности за обучение, реализация, сигурността. Вие сте знаещи и амбициозни, печелите редица състезания, конкурси в успешно съревновавание с ваши връстници от други държави в Европейския съюз. От всичко, което показахте и казахте днес става ясно, че вижданията ви за бъдещето на Съюза съвпадат с посланията, които ще излъчи страната ни, а именно Европа на консенсуса, конкурентоспособността, кохезията. Вярвам, че вие сте най-добрите посланици на държавата, тези, които с успехите си ни представяте достойно навсякъде по света. Гордея се с вас.”, с тези думи Чолаков се обърна към присъстващите млади хора.
            По време на срещата учениците научиха още, че държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави. Те определят дългосрочни цели и изготвят общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Общите приоритети в програмата на Триото, в което България участва с Естония и Австрия са концентрирани  върху утвърждаване на Съюза като мощен фактор на световната сцена,  оправомощаващ и защитаващ всички свои граждани, осигуряващ свобода, сигурност и правосъдие, работни места, растеж и конкурентоспособност, с насочена към бъдещето политика в областта на климата.
            „България е една от страните в Европейския съюз с най-древна история. Само в музея в Приморско има стотици артефакти, които свидетелстват за древни цивилизации, обитавали нашите земи. Всичко това ни дава самочувствието, че страната ни като държава-членка има огромен принос към културно-историческото наследство на Европа. По време на председателството ни ще имаме възможността да покажем това богатство. Вярвам, че в дългосрочен план това ще спомогне за развитието на туризма и повече чуждестранни инвестиции”, коментира кметът на община Приморско Димитър Германов.
 
За учениците, отличили се с най-добри есета в конкурса, община Приморско беше осигурила награди. В срещата участие взеха представители на общинска администрация, Областен информационен център, учители.

Добавено : петък, 03 ноември 2017 13:56 горе назад 1275