Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Девизът на българското европредседателство оживя по време на мащабно събитие в Средец

Девизът на българското европредседателство оживя по време на мащабно събитие в Средец
Местните показаха как съединението прави силата

Девизът на страната ни за бъдещото председателство на Съвета на ЕС „Съединението прави силата” оживя на практика по време на мащабно събитие провело се в Средец, като част от информационната кампания, която тече в момента в област Бургас. Хора от всякакви възрасти, националности и обществен статут изпълниха читалището в града, в желанието си да вземат участие в културната програма посветена на 10-годишното ни членство в ЕС и председателството на България през 2018 година. Местните хора показаха как обединявайки усилия, труд, талант могат да печелят европейски проекти, да разработват стратегии, да подготвят събития, да се забавляват заедно, да представят по един интересен и атрактивен начин общината си като част от голямото европейско семейство.
„Днес все по-осезателно се усеща необходимостта от сплотено общество. Съединението, което България извежда като ключово послание е не просто ценност, а и потребност. Диалогът и съгласието между различните държави по важни теми като сигурност, миграция, бързо и справедливо правосъдие, преодоляване и приемане на различията в името на общите стремежи и по-добрите условия за живот. Върху всичко това страната ни ще постави акцент по време на първото си председателство на Съвета на ЕС. Щастлив съм да видя, че в община Средец всички вие, независимо от различията си, работите точно по този начин. Доказват го многобройните проекти, които сте реализирали в годините, културното богатство, което сте съхранили и което презентирате пред света, показва го активността ви при реализирането на днешната среща. Днес вие демонстрирате, че сте един умален модел на това, към което всички в Европа се стремим. Благодаря ви.”, с тези думи областният управител Вълчо Чолаков се обърна към местните в Средец дошли да представят проектите, по които работят и постиженията, които бележат в различни сфери на културния, социален и икономически живот.
По време на срещата бяха представени 7 ключови проекти на Община Средец реализирани през програмен период 2007-2013 и 6, които се изпълняват към настоящия момент. Сред тях доизграждане и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи в града, подобряване на условията в учебните заведения и осигуряване на енергийна ефективност, социално включване на деца лишени от родителски грижи, както и такива от малцинствени групи, подобряване и развиване на туристическата инфраструктура и атракции. Редица успешно реалзирани проекти бяха представени и по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, както и такива, касаещи грижа за децата в риск, социална интеграция на уязвимите групи, социален патронаж и други.
 
Химна на Европа, изпълнен на гайда от 12-годишния многократен носител на награди и отличия от фолклорни конкурси - Атанас Иванов вдигна на крака препълнената зала на читалището. Музикални изпълнения на деца от фолклорни групи към читалището, от детски градини в съставните селища на Общината, както и фолклорен етюд ”Карабунарско хоро” от певческа група към Общинско Дружество на Инвалидите, Пенсионерски клуб-Средец и танцов клуб към Читалище „Пробуда” допълниха богатата културна програма, която бяха подготвили организаторите.
В срещата участие взеха още кметът на община Средец инж. Иван Жабов, заместник-кметът Николина Дамбулова, представители на общинска администрация, както и на Областен информационен център Бургас.

Добавено : петък, 20 октомври 2017 10:27 горе назад 1370