Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ТЪРЖЕСТВЕНО СЕ ОТКРИ 9-ото ИЗДАНИЕ НА ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО “БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ”

Днес Атанас Терзиев, заместник областен управител, тържествено откри 9-ото издание на Празниците на Младежкото театрално изкуство “Бургаски изгреви”, които се провеждат под егидата на Областния управител на Област Бургас. Във фестивала в рамките на три дни участие ще вземат около 34 национални и международни театрални формации в две категории – училищна и извънучилищна възраст.

Г-н Терзиев поздрави организаторите от Сдружение с нестопанска цел Арт Център „Компас” с председател Емануил Арнаудов с думите „Убеден съм, че фестивалът не само ще допринесе за сценични изяви на младите актьори от страната и чужбина, за общуване и взаимно обогатяване, за повишаване на театралната култура на децата и младежите, но ще се превърне в истински празник на изкуствата” и пожела на участниците успех в благородната надпревара.

Добавено : сряда, 24 април 2013 00:00 горе назад 2053