Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Утре 23 април 2013 година /вторник/ в 13:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас, малка зала II-ри етаж, ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението. В дневния ред на предстоящото заседание са залегнали освен отчет за безопасността и състоянието на пътищата за 2012 година, така също и обсъждане на конкретни мерки и мероприятия, с цел повишаване сигурността на децата и учениците по време на майските празници, предстоящите балове и ваканции.

Освен институциите, имащи отношение по темата за пътната безопасност и кметовете на 13-те общини, за участие в заседанието са поканени и неправителствени организации. Представител на фондация „Безопасни улици от Валя“ ще представи инициативата „Акция срещу нередностите по улиците и неспазване на правилата от участниците в движението“.


Добавено : понеделник, 22 април 2013 00:00 горе назад 2617