Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Няма прелели реки и язовири на територията на област Бургас. Обстановката в региона е спокойна

По информация на Басейнова дирекция – Бургас към настоящия момент състоянието на реките и язовирите в областта е в рамките на нормалното. Наблюдава се повишаване единствено в нивото на водите на язовирите „Камчия”, „Ясна поляна” и „Ново Паничарево”, но в рамките на нормалното за сезона. Няма предпоставки същите да доведат до извънредни ситуации. Не се очаква аварийно покачване на нивото на същите.
          „Напоителни системи” ЕАД – Клон Черно Море стопанисва 9 язовира на територията на област Бургас – „Порой”, „Ахелой”, „Трояново”, „Крушево”, „Церковски”, „Скала 1”, „Скала 2”, „Барган”, „Детелина”. Нивата им са в нормите, като от тях регулярно и по план се изпускат „Порой”, „Ахелой”, „Трояново” и „Барган”. И деветте стопанисвани от дружеството язовири разполагат с налични свободни обеми.
          През месец октомври 2012 Комисия, назначена от областния управител провери 40 речни участъка и 38 язовира в област Бургас.
От тях в най-добро състояние са язовирите за питейно водоснабдяване- „Ясна поляна“, „Ново Паничарево“ и язовир “Камчия”,  стопанисвани от ВиК. Също поддържани и под постоянно наблюдение са водоемите експлоатирани от „Напоителни системи“ ЕАД- клон Черно море.
          По време на проверката експертите са направили предписания за язовирите стопанисвани от общини, сдружения за напояване и частни лица. Същите задължително трябва да поддържат достатъчен свободен воден обем в язовирите, който през зимния и в периода на пролетното пълноводие да не превишава 2/3 от общия обем. При обилни валежи да се предприеме незабавно изпускане на вода и да си осигури непрекъснато наблюдение. В предписанията на комисията са залегнали още почистване на стените и преливниците на язовирите от растителност, ремонтни работи, както и изготвяне на анализ  за техническото състояние на големите язовири.
Областният управител е поискал от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да предвиди, в Националния план, средства за почистване на реките със затруднена проводимост в областта.

Добавено : понеделник, 08 април 2013 00:00 горе назад 2228