Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
В Областна администрация Бургас се проведе информационна среща за представяне на третата покана по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) България – Турция“. Срещата имаше за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване по програмата, както и да спомогне за намирането на бъдещи партньори от двете страни. В нея участие взеха над 150 представители на общини, държавни институции, учебни заведения и неправителствени организации от област Бургас и Одрин, Турция. Бюджетът на третата покана е 400 000 евро. Проектите в нея са насочени предимно към социалното развитие и социалното сближаване, разгръщане възможностите на туризма и съхраняване на природата и биоразнообразието.
Областният управител Константин Гребенаров откри форума като подчерта успешните резултати, които има управляваната от него администрация, по първите две покани. Преди година Бургаската областна управа реализира проект на стойност 92 000 евро, целящ популяризирането на културното и историческо наследство в трансграничния регион. Към настоящия момент се работи по втори, насочен към изработване на архитектурни проекти за реставрация на седем сгради паметници на културата в област Бургас и 5 къщи в Яйла Махала, област Къркларели. Губернаторът сподели, че реализирането на съвместни проекти има чисто практическа полза за населението на двата региона, също така допринася за  създаване на добри контакти  - основа за бъдещото сътрудничество и развитие.
Приветствие към участниците в срещата отправиха заместник- валията на Одрин - Айхан Юзкан и генералният консул на Турция в Бургас - Джем Улсой. 
Срещата продължи с презентация на Иван Делчев – ръководител на Съвместния технически секретариат  по Програмата за ТГС България – Турция, представяща възможностите за кандидатстване по програмата, както и новостите по третата покана. След официалната част двете страни продължиха разговорите в неформална обстановка в търсене на потенциални партньори.

 

 

 

Добавено : четвъртък, 07 март 2013 00:00 горе назад 2787