Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният ще издава разрешенията за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас

Областният управител Константин Гребенаров свика Областния съвет за развитие на област Бургас. Повод за срещата бе проектът за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Системата ще обслужва територията на девет общини в областта, 210 населени места, или общо население от 400 000 души. Стойността на проекта е 43 231 121.10 лв. За да стартира строителството на този важен инфраструктурен обект, отговарящ на европейските и национални изисквания за устойчиво управление на отпадъците е необходимо обаче да бъде обявен за обект с регионално значение по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Това е в правомощията точно на Областния съвет за развитие на област Бургас. Днес на свое заседание Областния съвет за развитие на област Бургас взе решение за обявяване на обекта за такъв от регионално значение, с което се дава възможност на областния управител Константин Гребенаров да издаде строително разрешение за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците.
На юг от Бургас проблема с отпадъците е решен, там функционира Регионално депо обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. Очаква се проблемът с отпадъците да бъде решен и в община Малко Търново. В процес на приемане е решение на Министерски съвет за учредяване право на строеж на общината за изграждане на депо за твърди отпадъци. С това и след завършване на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, включваща общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе, цикъла за управление на отпадъците в област Бургас ще бъде изцяло затворен.

Добавено : четвъртък, 28 февруари 2013 00:00 горе назад 2495