Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Гребенаров: Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

Гребенаров: Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

Като Областен управител на област Бургас за мен на първо място стоят интересите на местните хора и аз винаги съм ги защитавал, но не трябва да забравяме, че всяка Община има нужда от инвеститори и ние не трябва да ги гоним“, с тези думи областният управител Константин Гребенаров откри работна среща във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на ферма за пъстърва в Черно море. В срещата участие взеха представители на всички заинтересовани страни – община Приморско, РИОСВ, Басейнова дирекция, местни рибарски сдружения, както и на фирмата инвеститор. След излагане на всички гледни точки по темата стана ясно, че е необходимо да бъде изработен механизъм, който от една страна да защитава интересите на общините, респективно на местните хора, а от друга да предпази потенциалните инвеститори от изразходване на средства за проекти, които може и да не се реализират. В конкретния случай фирмата инвеститор е изпълнила всички необходими процедури, спазила е законовите изискванията и е заплатила необходимите такси, но не е поискано становище от Общината, на чиято територия се предвижда да бъде реализиран проекта. По сега действащия Закон това не е необходимо. Във връзка с това присъстващите се обединиха около идеята за законодателна промяна, чрез която да се иска становище на конкретна областна администрация или община още при стартирането на инвестиционната процедура. Предложението ще бъде подготвено от експертите в администрацията и изпратено в Министерски съвет.

Добавено : сряда, 27 февруари 2013 00:00 горе назад 2533