Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Държавата предостави терен за бъдещо рибарско пристанище в Поморие

Oбластният управител Константин Гребенаров и кметът на Община Поморие Иван Алексиев подписаха договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост на Община Поморие. Държавата отдаде за управление на общината терен, предназначен за изграждане на рибарско пристанище. Имотът е с площ 706 кв.м. и се намира на ул. „Крайбрежна”. Получаването на терена е част от проекта на Община Поморие за реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Поморие”.
Проектът е за близо 10 млн. лева и вече е получил одобрение от Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерство на транспорта, очаква се и одобрението на Министерството на замеделието и храните.
“Област Бургас може да бъде пример в национален мащаб за добро партньорство между държава и общини. Областта е новатор в предоставянето на имоти държавна собственост в управление на общините, на базата на това партньорство много от неизползваемите или занемарени държавни терени промениха изцяло своя облик”, каза Областният управител Константин Гребенаров
Двамата с кмета Алексиев бяха единодушни, че рибарството е един от основните поминъци в региона и занапред ще продължат да го развиват и подпомагат.

Добавено : вторник, 26 февруари 2013 00:00 горе назад 2106