Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Възраженията на Приморско приети, не разрешиха изграждането на рибна ферма

Възраженията на Приморско приети,  не разрешиха изграждането на рибна ферма
Областният управител Константин Гребенаров бе сезиран от Община Приморско, Общински съвет Приморско, както и от рибарски сдружения „Ропотамо”, „Приморско”, Гражданско сдружение „Приморско 21 век” и  протестна декларация събрала 370 подписа на рибари и жители на гр. Китен, против издаване на разрешително за изграждане на рибна ферма в Черно море между Китен и Приморско. Основните възражение срещу инвестиционното намерение са свързани с ограничаването на акваторията за риболов, засягане на подводната археология, замърсяване на плажовете и околната среда, негативно отражение върху туристическия бизнес и несъответствие на заявеното инвестиционно намерение с  Програмата за развитие на общината.
След запознаване с цялата налична документация по казуса и взимайки в предвид обществения интерес, Гребенаров е поискал становище от Басейнова дирекция за Черноморски район. Днес губернаторът получи като отговор Решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект, мотивирано от несъвместимостта на проекта с обществените интереси и опасността за ограничаване на общото ползване на воден обект- Черно море. Като основателни в Решението са приети по-голямата част от постъпилите възражения. Решението на Басейнова дирекция може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок. 
Въпреки вече издаденото Решение, предвидената за утре среща при Областния управител с всички заинтересовани страни ще бъде проведена, тъй като не е изключено и за в бъдеще да възникнат подобни казуси. Желанието на Гребенаров е бъде обсъден механизъм за защита интересите на  местните хора в такива ситуации. 

Добавено : вторник, 26 февруари 2013 00:00 горе назад 2124