Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас

Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас
Областният управител Константин Гребенаров посрещна днес в кабинета си Министъра на образованието акад. Стефан Воденичаров. На срещата присъства и кметът на Бургас Димитър Николов. В неформален разговор Гребенаров и Николов поискаха подкрепата на образователния Министър за ускоряване процедурите по откриване на Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в града. Идеята е кадрите, които ще се обучават там, да останат да работят в Бургаската болница. На 25 февруари комисия от Национална агенция за оценяване и акредитация идва в града, за да провери готовността за откриване на новата структура, което е и първата крачка за създаването й.
Програмата на Министъра продължи с подписване на Споразумение за сътрудничество между Община Бургас, Областна администрация и Българска академия на науките, а целта на меморандума е институциите да си сътрудничат чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на програми и проекти в областта на екологията, мониторинга на околната среда и природните ресурси в региона, устойчивото ползване и опазване на водите и водните ресурси. Под споразумението подписи положиха областният управител Константин Гребенаров, кметът на Бургас Димитър Николов и председателят на БАН и министър на образованието акад. Стефан Воденичаров.Важна част от Меморандума е разработването на методи, които да осигурят нови и възобновяеми източници на енергия, както и работа насочена към екологично земеделие и еко-туризъм. С подписването на споразумението между институциите се дава подкрепа за дейността на Академичен център Бургас (Регионално представителство на БАН), който съществува от 2010 година и е първият такъв в страната.
Тези теми бяха подробно обсъдени на последвала среща на Министъра и екипа му с кметовете на общините в областта, представители на държавни и общински институции, представители на образователни, неправителствени и бизнес организации.
 Министърът бе придружен от Никола Съботинов- член на настоятелството на БАН, член кореспондента Николай Милошев- изпълняващ длъжността председател на БАН, както и проф. дтн Стефан Хаджитодоров- съветник на председателя на БАН.

Добавено : вторник, 19 февруари 2013 00:00 горе назад 2402