Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Проверка на реки и язовири в областта

Със заповед на областния управител провериха реки и язовири в областта

 В началото и края на всяка година междуведомствена комисия назначена със заповед на Областния управител извършва проверка на потенциално опасните язовири и речни корита извън населените места в област Бургас. В състава на комисията влизат служители на от Областна администрация – Бургас, ОУ „Пожарна безопасност и защита на населенитео”, Басейнова дирекция за Черноморски район и  Областна дирекция „Земеделие”.

Първата проверка за 2012 година беше извършена през месец февруари, когато комисията обходи всички обекти и направи необходимите предписания към отговорните за стопанисването на водоемите институции и лица.  През месец октомври премина повторна проверка по време на която бяха проверени 40 речни участъка и 38 язовира в област Бургас.

Добавено : вторник, 11 декември 2012 00:00 горе назад 2060