Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Областна администрация Бургас ще участва в организиране и провеждане на
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе за четвърти път в страните от Европейския съюз в периода 17 - 25 ноември 2012 г., под патронажа на Комисря за околна среда Янез Поточник. Това е инициатива, стартирала по Програма LIFE+, но поради придобилата популярност понастоящем се реализира в над 30 страни от ЕС и Южна Америка.

Идеята е в рамките на една седмица (17 - 25 ноември) да бъде популяризирана концепцията за предотвратяване генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности, осъществени от различни участници (публични институции, местни власти, асоциации и НПО, бизнеса, индустрията, учебни заведения, т.н.) на територията на Европа и извън нея. Инициативата преди всичко има за цел да се покаже прякото въздействие на отпадъците върху климатичните промени и околната среда, да се повиши информираността на обществото относно стратегията и политиките за предотвратяването или  поне намаляването им, да подтикне и мотивира възможно най-голям брой хора, да предприемат активни действия в тази насока.

Добавено : петък, 16 ноември 2012 00:00 горе назад 2172