Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Пешеходна зона между Резово и Инеада

Обсъждат възможността за пешеходна зона между Резово и Инеада

По време на среща между областните управители на област Бургас Константин Гребенаров и област Къркларели, Република Турция - Мустафа Яман, през месец юни на настоящата година, бе обсъдена възможността за отваряне на пешеходна зона „Резово - Инеада”. Разговорът беше провокиран от проекта, който двете страни съвместно изпълняваха по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество, имащ за цел да популяризира природното, културно и историческо богатство на двете области. Освен това подобна възможност, по мнение на двете страни, ще окаже положителен ефект върху туризма и ще подпомогне съживяването на пограничните селища.

За осъществяване на идеята Гребенаров отправи писмено предложение до Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол към Министерски съвет /МСВГК/, който да се произнесе относно откриването на нов гранично - пропускателен пункт и стартирането на преговори за сключване на междуправителствени споразумения със съседна Турция.

Добавено : петък, 16 ноември 2012 00:00 горе назад 1924