Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по Българо-швейцарска програма за сътрудничество

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ
по Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”
Тематичен фонд „Фонд за партньорство и експертна помощ”

 Предстоящите информационни мероприятия се организират от Швейцарското междинно звено с цел подробно представяне на условията за кандидатстване по схемите за безвъзмездна помощ на двата фонда от Програмата и предоставяне възможност за участниците да зададат своите въпроси по публикуваните документи за кандидатстване.

Дата на провеждане

Място на провеждане

Времеви интервал

05.10.2012 г.

Град Бургас, Хотел „България”,
Конферентна зала

10.00 ч. ÷ 12.00 ч.

Пълен текст на съобщението

Публикувано по искане на:
ШВЕЙЦАРСКО МЕЖДИННО ЗВЕНО, СОФИЯ

Добавено : понеделник, 01 октомври 2012 00:00 горе назад 2064