Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
морски плаж „Резово”

Предстои прекратяване договора за наем на морски плаж „Резово”

Изтече срокът, в който наемателят на морски плаж „Резово” трябваше да отстрани констатираните, при двете предходни проверки, нарушения по договора сключен с Областния управител на област Бургас.

Днес комисията извърши контролна проверка, която установи неизпълнение на предписанията от последния констативен протокол. И към днешна дата на плажната ивица не е осигурено медицинско лице и пункт за оказване на медицинска помощ, задължителните спасител и спасителен пост също липсват. Плажът не е обезпаразитяван, липсват съблекални, площадка с душ.  Няма сключени и договори за извозване на събраните отпадъци, както и за отвеждане на отпадъчните води от обектите на плажа. Обектът /коктейл-бар/, който е разположен на плажната ивица е без необходимите документи и разрешителни за това.

Добавено : сряда, 01 август 2012 00:00 горе назад 1995