Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг за морски плаж „Черноморец”

Разиграха на търг плажа в Черноморец

 Днес в Областна администрация Бургас се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр. Черноморец, община Созопол. Документи за участие подадоха две фирми - „Бургас Бийч” ЕООД и ЕТ „Арена - Цоньо Христов”.

Комисия, с председател заместник областният управител Атанас Терзиев и в присъствието на медии, отвори запечатаните пликове на кандидатите. След внимателна проверка на документите до втори етап-отваряне на ценовите оферти, беша допусната само една от фирмите, а именно „Бургас бийч” ЕООД.

При другата бяха констатирани нередности и непълнота в документацията - липса на задължителните съгласно тръжните условия оригинали на част от документите, липса на обяснителна записка към схемата на акваторията и преместваемите обекти, предложени от участника 4 спасителни поста при минимално изискване от 7.

Първоначалната наемна цена за морски плаж „Черноморец” е 39 758,88 лв. с включен ДДС, а ценовото предложение на фирма "Бургас Бийч" ЕООД е на стойност 39 760,80 лв. Плажната ивица  се разиграва на търг за втори път тази година, като наемната цена е намалена с 30%. На първия търг в началото на месец юли първоначалната наемна цена беше 56 798,40лв.

Добавено : понеделник, 30 юли 2012 00:00 горе назад 2105