Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Проверки на плажовете

11 плажа в областта бяха повторно проверени за нарушения

Приключиха повторните проверки по плажовете отдадени под наем от Областен управител на област Бургас. Единадесетте плажни ивици бяха проверени в началото на сезона от специално назначена за целта комисия, която имаше за задача да даде препоръки и предписания относно стопанисването им. Обект на контрол от Областна администрация Бургас са следните плажове: „Обзор-юг”, „ Река Вая”, „Несебър- стар град”, „Несебър-изток” , „Поморие-централен”, „Бургас-север”, „Младост- ММЦ”, „Малък плаж Лозенец”, „Царево-Василико”, „Устие на р.Велека”, „Резово”.

За разлика от първите проверки, когато наемателите бяха уведомени предварително, то повторните бяха внезапни. Те имаха за цел да установят какво е състоянието на плажовете в разгара на сезона и изпълнени ли са дадените от експертите първоначални указания.

Добавено : четвъртък, 26 юли 2012 00:00 горе назад 2213