Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас с нов спечелен проект

Терзиев в Комитета по наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество

 Областна администрация Бургас спечели финансиране на стойност 149 960 евро за проект „Погледни в бъдещето, запази наследството”. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Туриция и е вторият, който бургаската администрация ще реализира съвместно с област Къркларели.

За седем сгради- паметници на културата, на територията на бургаски регион, ще бъдат разработени архитектурни проекти за реставрация. Инвестиционни проекти  ще бъдат изготвени за пет къщи в Яйла махала, Къркларели.  Остналите дейности включват изработка на общ уеб сайт, съдържащ основна информация за проектните дейности, издаване  на албум „Спомени от миналото, богатство за бъдещето”, както и провеждане на работен семинар за  институции- областни администрации, общини, музеи, с цел набелязване на общи идеи за опазване околната среда, природното, историческото и културното наследство.

Новината за спечеления проект съобщи заместник областният управител Атанас Терзиев, който взе участие в заседание на Съвместния комитет за наблюдение /СКН/ по Програмата, провело се в град Инеада, Турция. Терзиев е член на комитета, притежаващ съвещателен глас, но без право да го упражнява относно проекти на институцията, която представлява.

Добавено : четвъртък, 19 юли 2012 00:00 горе назад 2386