Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация

Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация с Указ на Президента

С Указ на Президента от петък – 13 юли 2012 заместник областният управител Златина Дукова е назначена за член на Комисията за защита от дискриминацията /КЗД/.

КЗД е специализиран държавен орган по защита правата на човека със седалище в град София. Съставите на комисията са тричленни и петчленни и разглеждат дела свързани с нарушаване на човешките права и предоставяне защита на граждани във всички форми на пряка и непряка дискриминация насочена към тях . КЗД включва девет членна, пет от които се гласуват от Парламента, а четири са представители на Президента. Златина Дукова е един от четиримата представители на Президента, които влизат в Комисията. Новата длъжност е изцяло в компетентността на Дукова, която освен магистър по право е работила поетапно като юрисконсулт, главен юрисконсулт и адвокат в Адвокатска колегия.

Добавено : четвъртък, 19 юли 2012 00:00 горе назад 2736