Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Туристическо изложение организирано от Областна администрация Бургас

Областна администрация Бургас организира туристическо изложение по Програмата за трансграничко сътрудничество

 В рамките на четири дни Областна администрация Бургас ще даде възможност на общини, туристически фирми, неправителствени, екологични и културни организации безплатно да презентират възможностите за туризъм чрез представяне на информационни материали на изложбен щанд.

Изложението, което ще се проведе от 8 до 11 юни във хотел България е част от проекта „2010 - Ново начало за популяризиране на трансграничното природно, културно и историческо богатство”, който Областна администрация Бургас реализира съвместно с Къркларели, Република Турция по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество.  Двете администрации ще участват с общ щанд, на който ще представят информационни материали за културното, историческо и природно богатство на трансграничния регион - резултат от проекта. Освен възможност за презентиране на туристически забележителности, продукти и услуги, изложението ще даде възможност на всички участници да осъществят ползотворни контакти, които да помогнат в бъдещата им дейност.

Добавено : четвъртък, 07 юни 2012 00:00 горе назад 2183