Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Мерки за повишаване на сигурността

Мерки за повишаване на сигурността обсъдиха по време на Областния съвет по сигурност

„Мерки за повишаване на сигурността и защитата на населението и инфраструктурата в извънредни ситуации” бе темата на редовно заседание на Областния съвет по сигурност към областния управител на област Бургас. В него участие взеха членовете на съвета определени със заповед на губернатора, сред които ръководителите на МВР, Пожарна безопасност, Гранична полиция, ДАНС, Спешна помощ, Регионална здравна инспекция, Държавен резерв и Военноморска база „Бургас”. Заседанието беше водено лично от областния управител Константин Гребенаров, който е председател на съвета.

Присъстващите отчетоха, че взетото на предното заседание решение обществеността да бъде осведомявана по време на кризисни условия от единен информационен център в Областна администрация Бургас, е дало положително отражение на работата им по време на тежката зимна обстановка в началото на годината. Експертите по сигурността отчетоха, че именно добрата, точна и навременна информираност е еднo от важните условия за успешното справяне при извънредни ситуации. Като положителни бяха отбелязани и добрата комуникация и координация между различните институции. Важните моменти, върху които ще се работи занапред са разработване на визия за набиране на доброволци и оптимизация на разходите и закупуване на допълнителна техника. Сред превантивните мерки, които бяха обсъдени във връзка с повишане сигурността на населението са поддържането на постоянно оперативно дежурство, планиране и подготовка на дейности за действия при криза, както и изследване на собствения опит и опита на други държави.

Добавено : сряда, 30 май 2012 00:00 горе назад 2358