Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Делегация от област Бургас се завърна от Турция с конкретни предложения за сътрудничество

Делегация от област Бургас се завърна от Турция с конкретни предложения за сътрудничество
Делегация, водена от областния управител проф. Мария Нейкова, се завърна от Турция с конкретни предложения за двустранно сътрудничество. Посещението беше по покана на областните управители на Одрин и Къркларели. В делегацията бяха включени кметовете на общини, които имат традиционно добри взаимоотношения със съседната ни държава и работят по редица проекти – Димитър Николов - кмет на Община Бургас, Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, Марин Киров – кмет на Община Царево, Жельо Вардунски – кмет на Община Камено, Димитър Гавазов – кмет на Община Сунгурларе и Ахмед Мехмед – кмет на Община Руен. В делегацията бяха включени и представители на академичната общност в Бургас – представители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет. Целта на посещението беше разширяване и интензифициране на двустранните взаимоотношения.
Българската делегация през двудневното си посещение проведе разговори с областните управители на Одрин и Къркларели, с кметовете на двата административни центъра, с ректорите на Тракийския университет в Одрин и на университета в Къркларели, както и с Търговско-промишлената палата и Търговско индустриалната камара. Кметовете презентираха общините, които представляват и дадоха ясна заявка за сътрудничество с общини от турска страна. „Тази мисия е от изключително значение за област Бургас. И двете страни имат всички условия за и интензивно двустранно сътрудничество и предлагат отлични условия за неговото разширяване най-вече в посока сключване на договори по трансгранично партньорство, побратимяване на общини в областите на борба с бедствия и аварии, защита и превенция при горски пожари, залесяване, спорт, култура, образование“, отбеляза областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова и допълни, че приоритетно трябва да се работи сега по разширяването на ГКПП-Малко Търново и ГКПП-Дерекьой и съпътстващата инфраструктура. Всички кметове се обединиха, че разширяването на граничния пункт ще допринесе за развитието на всички общини и най-вече ще се редуцира до минимум изчакването с часове на границата и образуването на километрични опашки. Областният управител на Къркларели заяви готовност да предостави проекта от турска страна, за да се направи огледален такъв и от българска страна. От изявленията на двете страни става ясно, че трябва да се предприемат действия за бързото му разрешаване, защото с времето проблемът само се задълбочава. Според присъстващите  разширяването на граничните пунктове ще доведе до реализация на всички добри намерения между двете държави.
Обмислят  се действия за съвместен проект по изграждане на индустриални зони в Бургас и Одрин с цел повишаване на инвестициите. Предстои сключване на споразумение между областите Одрин и Бургас за сътрудничество на база създадената от турска страна платформа за балканските градове. Така всяка община ще може да посочи приоритетните си дейности за развитие и ще може да сключи споразумение за партньорство със сходна на нея община в Турция. Предвижда се да се направи съвместен производствен център за добив и преработка на риба и рибни продукти. Ще се организира съвместен велотур с отправни точки турски и български градове. Реализацията на общи проекти  в гастрономията, здравния туризъм, еко туризма също бяха теми на обстойно обсъждане. Областният управител на Къркларели отправи покана към български фирми, които развиват дейност в хартиената индустрия да разширят производството си в пограничния град. Кметовете от двете страни се ангажираха да обменят спортните и културните календари, което допълнително ще разшири двустранното  сътрудничество.
Сътрудничеството между университетите също беше широко застъпена в темите на разговори. Ще се организира съвестен научен форум с домакин Бургас. Ще се сключи споразумение за активиране на платформата за мобилност на преподаватели и студенти, спогодба за извършване на научни дейности. Двустранно беше декларирано желание за организиране на съвместни научни конференции и обучение на магистри и докторанти, разработване на научни програми и организиране на семинари.
Бургаската делегация отправи покана към валиите и кметовете от Одрин и Къркларели да посетят област Бургас, да се срещнат с общинските администрации и така да се интензифицира процесът по подписването на меморандуми за сътрудничество. Българската делегация беше придружавана от Генералния консул на България в Одрин и от Генералния консул на Турция в Бургас.

Добавено : петък, 05 юли 2024 16:20 горе назад 511