Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител предостави безвъзмездно имот на община Созопол за културен дом, пенсионерски клуб и детска площадка в с. Равадиново

Областният управител предостави безвъзмездно имот на община Созопол за културен дом, пенсионерски клуб и детска площадка в с. Равадиново
Областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова и кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев подписаха днес договор, с който се предоставя за безвъзмездно ползване имот държавна собственост на Община Созопол за задоволяване на обществени потребности на жителите от с. Равадиново. На терена от 2890 кв.м. ще се изгради нова сграда за широко обществено ползване и облагородяване на центъра около храм „Св. Иван Рилски“.
„Село Равадиново има нужда от изграждане на сграда, която да осигури пространства за читалищни дейности и Клуб на пенсионера. Преди година тази тема постави пред мен бившият председател на Общински съвет-Созопол Георги Пинелов, като предложих възможността сградата да бъде построена върху терен държавна собственост“, заяви проф. Нейкова.
Имотът, където сега има избуяла растителност, е разположен точно до красивата местна църква и детската градина. Пространството дава възможност местната администрация да реализира допълнително облагородяване и детска площадка, ще се обособи голяма зала за концертни изяви и събрания, като така ще се създадат условия за ползването на имота от всички възрастови групи.
 

Добавено : вторник, 11 юни 2024 14:43 горе назад 127