Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Гребенаров с мотивирано искане до премиера

Гребенаров с мотивирано искане до премиера - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да бъде в Бургас

Областният управител Константин Гребенаров връчи лично на премиера Бойко Борисов мотивирано искане, под което подписите си поставиха и кметовете на шестте черноморски общини в областта, за ситуиране на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Бургас. Писмото на губернатора е свързано с случващата се в момента административна реформа за децентрализация на държавните институции.

Представителите на регионалната и местна власт аргументираха искането си с географското разположение на областта, свързано с наличието на черноморска граница и обширни водни басейни, развита транспортна и индустриална инфраструктура, както и съществуващите традиции определящи региона като водещ за страната в сектор “Рибарство и аквакултури”. Важен е и фактът, че 70 % от риболовния флот е на територията на област Бургас. В тази връзка преместването на агенцията тук ще улесни достъпа до услуги и ще подпомогне по-голямата част от заетите в рибарството и свързаните с него производства в ежедневната им дейност и в решаването на проблемите на място.

Добавено : понеделник, 07 май 2012 00:00 горе назад 2170