Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Общините поискаха актуализация на годишната инвестиционна програма на ВиК сектора

Общините поискаха актуализация на годишната инвестиционна програма на ВиК сектора
Днес в Областна администрация Бургас се проведе редовно заседание на Асоциация „ВиК“, с председател областният управител проф. Мария Нейкова. На работната среща присъстваха кметовете и заместник-кметове на общините от Бургаска област с мандат да гласуват инвестиционната програма на ВиК дружеството и ръководството на ВиК -Бургас. Кметовете поставиха редица проблеми и настояха за търсене на решение – липсата на дежурни ВиК екипи, синхронизиране на строителните дейности от общините с подмяна на подземната инфраструктура от ВиК, качествено възстановяване на прокопаванията, включване на приоритетни обекти на общините в инвестиционната програма на ВиК-Бургас, засилване на контрола върху фирмите, които възстановяват пътните настилки след ремонт и др.
За да се синхронизират инвестиционните планове на ВиК дружеството с капиталовите програми на общините и да се избегнат пропуски, проф. Нейкова взе решение в рамките на 15 дни, считано от 08 май 2024 г. да се организират срещи между кметовете и ВиК операторът по места, на които да се обсъдят приоритетите на общините и възможностите на ВиК оператора. С цел подобряване на комуникацията такива срещи ще провеждат вече всяка година преди приемането на капиталовите програми и бюджета на общините, с цел страните да синхронизират инвестиционните си намерения и възможности, за да се защити обществения интерес.
Желанието на областния управител е ВиК дружеството да работи по интензивно по създаването на подземен кадастър за цялата Бургаска област, за да се установи пространственото положение на всички подземни проводи и съоръжения. На тези планове се отразяват и основните технически характеристики на подземните проводи и съоръжения.
Присъстващите кметове и заместник-кметове с мандат, даден им от общинските съвети да гласуват, приеха единодушно инвестиционната програма по общини във ВиК сектора с решение през юли да се гласува актуализираната и подобрена инвестиционна програма на ВиК дружеството.

Добавено : вторник, 30 април 2024 17:04 горе назад 320