Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Служителите в Областна администрация Бургас са в протестна готовност заради ниските заплати

Служителите в Областна администрация Бургас са в протестна готовност заради ниските заплати
Служителите в Областна администрация Бургас изразяват готовност за безсрочни протестни действия заради Постановление на Министерски съвет от 3 април във връзка с увеличение на заплатите. Според заетите в сектора то е обидно и неадекватно, тъй като планираното увеличение не компенсира исторически натрупаната диспропорция в сравнение с другите администрации.
По официални данни на Министерски съвет за всички 28 областни администрации в страната Бургас е на 25-то място по размер на средната брутна заплата. След Бургас са единствено Монтана, Сливен и Ловеч. След планираното увеличение средната заплата трябва да бъде малко над 1300 лв. нето.
Областният управител Пламен Янев подкрепи служителите, които са отправили своите искания до Министерски съвет, тъй като областните администрации са второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МС.  Освен това служителите ще потърсят подкрепа и от народните представители от 49-тото Народно събрание от МИР 2 за промени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).
Ако не се постигне споразумение, служителите на администрацията ще предприемат безсрочни ефективни протестни действия. Част от тях включват преустановяване на организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители за НС и за членове на Европейския парламент, както и преустановяване на работния процес по обслужване на граждани и регистриране на документи, както и всякаква съпътстваща дейност.
Служителите по трудово и служебно правоотношение в Бургас изразяват подкрепа към предявените искания и обявени стачни намерения на колегите си от Областна администрация на област София.

Добавено : вторник, 09 април 2024 11:26 горе назад 239