Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Започва аварийната реконструкция на ПСПВ „Ясна поляна“

Започва аварийната реконструкция на ПСПВ „Ясна поляна“
В края на миналата седмица бяха подписани договорите с фирмата изпълнител, както и с авторския, строителния и инвеститорския надзор за реконструкцията на филтърното и помпеното стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“.
Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца, като той започва да тече при откриване на строителната площадка. Изпълнителят и строителният надзор поеха ангажимент веднага да задвижат процедурата и да набавят нужните документи, за да може тя да бъде открита в най-кратък срок.
Фирмата изпълнител представи линеен график, в който са описани подробно съпътстващите дейности по реконструкцията на пречиствателната станция, като ще представят седмичен и месечен отчет по изпълнението им. Те увериха, че всички материали ще отговорят на спецификациите на проекта.
Областният управител Пламен Янев заяви, че приоритети на реконструкцията са качеството на проекта и бързината за изпълнение. „Обектът е с голямо обществено значение за хората в региона. Очаквам активно участие и от трите надзорни фирми. От страна на Областна администрация Бургас ще има ежеседмично присъствие на обекта с оглед качественото и в срок изпълнение“, коментира той.

Добавено : понеделник, 18 март 2024 09:45 горе назад 178