Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният съвет за развитие обяви реконструкцията на ПСОВ Синеморец за обект с регионално значение

Областният съвет за развитие обяви реконструкцията на ПСОВ Синеморец за обект с регионално значение
Днес под председателството на областния управител Пламен Янев се проведе заседание на Областния съвет за развитие /ОСР/ на област Бургас. На дневен ред се разгледаха плановете за интегрирано развитие на общините Камено, Сунгурларе и Царево, както и Правилника за устройството и дейността на постоянната областна комисия по заетост. Единодушно бе прието и предложението на община Царево за обявяване на обект „Реконструкция на съществуващата ПСОВ Синеморец в КПС с ПИ 66528.501.446, изграждане на нова ПСОВ в ПИ 66528.26.286 по КККР на с. Синеморец, тласкател за сурови води от КПС до нова ПСОВ и отвеждащ колектор от ПСОВ до заустването й в съществуваща шахта до КПС“ за обект с регионално значение.
Към момента пречиствателната станция в с. Синеморец не функционира, поради което отпадъчните води се заустват непречистени в съществуващата канализационна шахта, а оттам в морския залив. Това пречи на туристическата дейност на територията на общината, както и на поминъка на местните. Кметът на Община Царево Марин Киров подчерта, че Черно море е държавна граница и пречистването на отпадъчните води трябва да бъде приоритет не само на общините, но и на целия Югоизточен район, както и на държавата. Областният управител Пламен Янев подкрепи идеята за реконструкцията на станцията и уточни, че ще работи в насока нейното реализиране.        Общините Камено, Сунгурларе и Царево представиха своите планове за развитие, които са съобразени с регионалните и националните приоритети от Плана за развитие на България. При изготвяне на плановете са приложени различни анализи, както и активна комуникация с всички заинтересовани страни. Представителите на трите общини уточниха, че има приемственост с миналогодишните планове и проекти. Част от стратегическите мерки на приетите планове са устойчив икономически растеж, развитие на здравната и образователна система, подобряване на териториалното развитие, опазване на културното наследство и други. Областният съвет одобри и Правилника за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост.
В края на заседанието председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев направи предложение директорите на териториалните структури да присъстват на последващите заседания на ОСР, когато има казус в техните компетенции. Предложението беше прието, тъй като те имат ясен и точен поглед над проблемите в областта и съответно могат да изкажат актуални данни и експертни становища по различни въпроси.

Добавено : понеделник, 12 февруари 2024 13:33 горе назад 148