Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Кръгла маса под надслов “Институции срещу домашното насилие”

Кръгла маса под надслов “Институции срещу домашното насилие”
В Областна администрация Бургас се проведе Кръгла маса под надслов “Институции срещу домашното насилие”. На събитието присъстваха представители на различни институции - полиция, прокуратура, директорите на РДСП и ДСП, началникът на Отдел „Закрила на детето“, както и представители на всички услуги, които Асоциация „Деметра“ предоставя.
В рамките на събитието, всеки един от представителите на услуги представи кратка презентация на дейностите и статистика от откриването ѝ до настоящия момент.
След като се запознаха с дейностите в различните центрове на Асоциация “Деметра”, участниците дискутираха проблемите, с които се сблъскват в работата си по случаите с домашното насилие. Споделиха се различни гледни точки относно ефективността на текущите мерки и необходимостта от допълнителни и иновативни подходи.
Дискусията акцентира върху важността на тясното сътрудничество между институциите, за да се изгради по-силна и всеобхватна стратегия за борба с домашното насилие.

Добавено : четвъртък, 30 ноември 2023 15:23 горе назад 79