Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Енергийната ефективност

Гребенаров: Енергийната ефективност е един от основните ни приоритети за периода 2014-2020

 Областният управител Константин Гребенаров взе участие в заседанието на Управителния съвет по проекта „Сътрудничество за стимулиране на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност, финансиран по програма INTERREG IV C на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Агенция за регионално развитие и иновации, град Бургас, в партньорство с представители на още 6 страни членки на ЕС и има за цел обмен на добри практики и избор на такава, която да бъде реализирана на територията на Югоизточен планов регион.

Пред партньорите от Ирландия, Испания, Финландия, Румъния и Швеция Гребенаров изрази категорична подкрепа за проекти като този, насочени към опазване на околната среда чрез възможностите, които предоставят възобновяемите енергийни източници.

Добавено : събота, 21 април 2012 00:00 горе назад 2335