Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител на Бургас Пламен Янев и изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев опровергаха спекулациите относно ремонта на ПСПВ „Ясна поляна“

Областният управител на Бургас Пламен Янев и изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев опровергаха спекулациите относно ремонта на ПСПВ „Ясна поляна“
На пресконференция в Бургас областният управител на Бургас Пламен Янев и изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев изясниха актуалната обстановка около процедурите свързани с приключилите и предстоящи ремонтни дейности по ПСПВ „Ясна поляна“. Те призоваха да се спрат спекулациите и изнасянето на неверни данни в пространството, тъй като това може да доведе съмнения относно готовността на региона за летния сезон.
„ Още с обявяването на обществената поръчка „Аварийна реконструкция за филтърно и помпена стъпало на ПСПВ „ Ясна поляна““ през месец май тази година е било ясно, че поне част от средствата ще трябва да бъдат прехвърлени за 2024 г. Това е нормална процедура при такъв тип поръчки, при които срокът за подготовка и приключване на процедурите по ЗОП плюс срокът заложен за изпълнение на строително-монтажните дейности, са повече от 12 месеца. Спекулациите по въпросът, че парите могат да бъдат загубени са неоснователни при положение, че процедурата продължава и не е взето решение за нейното прекратяване“, разясни областният управител.
„ Намерено е решение и водоподаването няма да бъде прекъсвано независимо на кой етап се намира обществената поръчка“, това от своя страна гарантира изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев.
На присъстващите журналисти беше представена подробна хронология на събитията от самото начало на възникване на казуса.
„Задължително беше привличането на експерти, които да гарантират резултатите от проверките на техническата документация по обявената обществена поръчка, както и да дадат становище относно крайният резултат от похарчването на над 20 млн. лева обществени средства – а именно гарантирано водоснабдяване с вода, отговаряща на действащите стандарти. Има съпротива нещата да се случват по законосъобразен и ефективен начин, защото това ще опровергае досегашните методи на бързи ремонти и директни възлагане без значение на крайния резултат. Това е нещо, което искаме да променим и заради което сме атакувани. И за тези атаки се ползват всякакви средства, дори по този начин да се рискува поминъкът на хиляди хора, който зависи от един успешен летен сезон“, обобщи Пламен Янев.
 

Добавено : понеделник, 04 декември 2023 13:53 горе назад 339