Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Италианска фирма с модерна технология за рециклиране на отпадъци има инвестиционен интерес към община Карнобат

Италианска фирма с модерна технология за рециклиране на отпадъци има инвестиционен интерес към община Карнобат
Областният управител на област Бургас Пламен Янев проведе работна среща по инициатива на Джанкарло Луи, собственик на иновативна фирма за рециклиране на отпадъците. На срещата присъстваха Антонио Таркуинио и д-р Димитър Стойнов от Почетното консулство на Италия.
На срещата гостите запознаха областния управител с възможността за реализиране на иновативна за страната ни инсталация за производство на електроенергия, представляваща високотехнологично съоръжение за оползотворяване на негодни за рециклиране отпадъци. Инсталацията е проектирана за обработка на приблизително 130 000 тона годишно отпадъци, които към момента се съхраняват в депа. Работата на инсталацията ще доведе до значително намаляване на отпадъците, като ще гарантира производство на електроенергия, която ще се подава към обществената електроразпределителната мрежа.
Мястото, избрано от инвеститорите за реализиране на проекта, е община Карнобат, тъй като местоположението на Общината позволява оптимизиране на логистичния процес. Г-н Луи подчерта, че тази инсталация е в състояние да даде категоричен отговор на проблема с негодните за рециклиране битови отпадъци в област Бургас. Проектът за изграждане на инсталацията е обвързан с постигне на по-ниски нива на емисии и гарантира защита на околната среда и човешкото здраве.
Пламен Янев коментира, че реализирането на такъв проект би могло да реши редица въпроси с голямо обществено значение. „Изграждането на тази инсталация дава опция за решаване на екологичния проблем с нерециклируемите отпадъци. Освен това инвестицията е предпоставка за устойчиво развитие на Община Карнобат и за привличане на нови инвеститори чрез предоставяне на по-ниски цени на електроенергия и топлоенергия“, каза той.

Добавено : петък, 24 ноември 2023 13:26 горе назад 204