Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител ще се срещне с населението от четирите средецки села относно намерението за фотоволтаичен парк

Областният управител ще се срещне с населението от четирите средецки села относно намерението за фотоволтаичен парк
Областният управител Пламен Янев ще проведе срещи с населението на четирите села от община Средец - Дюлево, Орлинци, Суходол и Светлина, на които основна тема ще бъде за или против изграждането на фотоволтаичен парк в землищата им.
„Получената подписка до Областна администрация Бургас, в която жителите на четирите села изразяват несъгласието си с решението на Общински съвет-Средец, беше един от доводите ми да спра изпълнението на решението на общинския съвет. Срещите ще проведа, за да се уверя лично във волеизявлението на населението, тъй като до мен постъпват противоречиви информации“, каза областният управител Пламен Янев. Притеснението на жителите е, че с изграждането на фотоволтаичната централа върху земеделските територии ще пречи на земеделието, животновъдството, пчеларството и ловния туризъм. Фирмата от своя страна твърди, че са провели информационни срещи по места и подписката е подвеждаща и тенденциозно организирана. С цел обективност и коректност относно казуса областният управител направи институционална проверка на записаните лица в протестната подписка. От подписани 283 души 124 са от засегнатите села, 96 са с друга адресна регистрация, 17 чужденци, а 46 са нечетливо написани и не може да се установи тяхната адресна регистрация.
Имотите са земеделски с площ малко над 8200 декара и представляват обработваеми ниви и пасища около селата. Общинският съвет в Средец променя предназначението им "за производство на електрическа енергия, електрически подстанции, складове и съхранение на електроенергия“. Липсата на достатъчна икономическа обосновка и детайлно обследване на инвестиционното намерение са другите причини областният управител да спре решение на общинския съвет.
            Пламен Янев планира среща и със земеделците, на която да изслуша и тяхното становище. „Областна администрация Бургас, като представител на държавата, е съпричастна с притесненията на хората, внимателно се разглеждат решенията на всички общински съвети в областта с цел да се търси баланса в защита на обществения интерес и икономическия интерес, както и развитието на региона“, категоричен е областният управител Пламен Янев.
 
График на срещите:
 
01.12.23г. /петък/:
  1. село Орлинци - 10:30 ч., зала ет. 1 в Кметството;
  2. село Суходол - 12:00 ч,. Пенсионерски клуб;
 
02.12.23г. /събота/:
  1. село Светлина  - 10:30 ч., Ритуална зала;
  2. село Дюлево - 17:00 ч., Читалищна зала.

Добавено : вторник, 21 ноември 2023 16:07 горе назад 439