Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител на Бургас спря решение за фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя

Областният управител на Бургас спря решение за фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя
След жалба на четири села областният управител на Бургас Пламен Янев спря решение на Общинския съвет в Средец за поставяне на фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя.
С решението, взето в последните сесии от този мандат, общинските съветници променят общия устройствен план (ОУП) на селата Дюлево, Орлинци, Суходол и Светлина. Предложението е внесено от кмета на Община Средец и е прието с 12 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.
Имотите, за които става дума, са земеделски - обработваеми ниви и пасища. Приетото предложение променя предназначениeто им "за производство на електрическа енергия, електрически подстанции, складове и съхранение на електроенергия“. Общата им площ е малко над 8280 декара и обхваща голяма част земеделска територия около селата, както е показано на снимката.
Жителите на четирите села обаче не са съгласни с решението и изпращат жалба, подкрепена с подписка. С нея те заявяват, че изпълнението на инвестиционните намерения за изграждане на фотоволтаичен парк върху земеделските територии ще доведе до икономически и демографски колапс на района. Хората се притесняват, че фотоволтаичният парк ще пречи на земеделието, животновъдството, пчеларството и ловния туризъм.
В хода на контрола на решенията на общинските съвети областният управител констатира незаконосъобразност, заради която не може да се пристъпи към изменение на ОУП. „Актът, чрез който се одобрява промяна на ОУП, следва да съдържа точното нормативно и фактическо основание, а в настоящия случай такова липсва. Като мотиви се изтъква единствено постъпилото инвестиционно намерение на „СРЕДЕЦ-СОЛАР“ ЕООД, което обаче е недостатъчно за изменение на ОУП“, коментира Пламен Янев. Той допълни, че независимо дали става дума за градове или малки села, държавата е съпричастна с тревогите на хората и следи внимателно решенията на всички общински съвети с цел те да са в полза на обществеността.
Това е второ незаконосъобразно решение на общински съвет, което областният управител спря в края на този мандат на местната власт. Преди месец бе стопирана скоростна продажба на терен близо до морския бряг в Царево. Тогава областният управител предупреди, че разпореждането с общински терени и промяната на предназначението им се случва твърде бързо и неаргументирано именно в края на мандата.

Добавено : понеделник, 16 октомври 2023 09:00 горе назад 445