Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител сигнализира за множество сделки с общински терени в последния момент

Областният управител сигнализира за множество сделки с общински терени в последния момент

За множество сделки с общинска собственост сигнализира областният управител на Област Бургас Пламен Янев. В последните месеци от своя мандат, общинските съвети в областта ударно разпродават терени. Един от скорошните примери е в Община Царево, където местният общински съвет взе решение за продажба на близо 730 декара общинска земеделска земя в местността „Вергути“. Решението е спряно от областния управител с мотива, че на общинските съветници не е предоставена цялата информация за имота. В момента той е с начин на трайно ползване „лозе“ и е с аренден договор със срок на действие 35 години. Това обстоятелство не е посочено нито в обстоятелствената част на докладната, нито в проекта на решението, внесено пред Общинския съвет. Липсата на предоставяне на пълна информация нарушава основен принцип от административнопроцесуалния кодекс, а именно задължението на административния орган да осигури откритост, довереност и пълнота на информация в административното производство. „Община Царево има дългосрочен финансов план за получаване на приходи от недвижимия имот регулярно, като в края на този период – 2049 г., ще остане собственик на имота. Непълната информация относно характеристиките на имота възпрепятства обективната преценка относно най-благоприятния за общината вариант“, коментира Пламен Янев. Той посочи, че Областна администрация в момента засилено следи и решенията на другите общински съвети, тъй като се наблюдава увеличен брой сделки именно в последните месеци преди изборите.

Добавено : вторник, 12 септември 2023 10:00 горе назад 198