Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Експертна среща между областния управител и ръководството на ЮИДП

Експертна среща между областния управител и ръководството на ЮИДП
Областният управител организира работна среща с ръководството на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, на която бяха обсъдени важни теми за региона. В срещата взеха участие заместник-директорът на ЮИДП инж. Златка Азманова, директори и зам.-директори на горските и ловни стопанства от областта.
Пламен Янев отправи благодарност към горските служители за участието им в потушаването на пожарите. “Без съдействие от горските борбата е почти невъзможна. Вашата помощ е безценна, разчитаме изключително много на вас, защото вие сте хората, които познавате терена”, заяви той.
Директорите на териториалните поделения излязоха с предложения от своя страна за предприемане на превантивни мерки с цел предотвратяване на пожари. Според тях трябва да бъде забранена пашата на местата с възникнали пожари през последните 2 години, тъй като голяма част от тях възникват поради проявена от пастири небрежност. Също така те апелират за строг контрол срещу навлизането в горски територии на моторни превозни средства - АТВ и кросови мотори. В горещото време те също представляват основна предпоставка за запалвания и предизвикване на големи пожари.
Друга тема, която беше в дневния ред на срещата, бе снабдяването с дърва за огрев на местно население в областта. Директорите представиха актуални справки на количествата заявени и доставени дърва на домакинствата. Навсякъде доставките се изпълняват регулярно и навреме. Всички ръководители на поделенията отчитат спад на търсенето на дърва за огрев в сравнение с миналата година. “Почти навсякъде има презапасяване на населението заради миналогодишната ситуация, затова и в някои стопанства има голям запас на дървесина. Хората трябва да са спокойни, защото дърва за огрев има”, споделиха директорите. Те напомниха, че задоволяването на местното население става по предварително изготвени списъци, които всяка година се утвърждават от кметовете на населените места. Снабдяването с дърва в туристическите общини ще започне поетапно в началото и средата на септември поради забраната за навлизане на товарни превозни средства в градовете заради натовареността на сезона.
В края на срещата участниците планираха бъдеща среща с всички институции в областта, имащи отношение към борбата с пожарите, за набелязване на допълнителни мерки и стратегия за справянето с тях.

Добавено : вторник, 22 август 2023 09:06 горе назад 221