Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител: „Укрепителните дейности на пречиствателната станция за питейни води - Ясна поляна, ще се извършват с график, чрез който да не се нарушава водоподаването към засегнатите общини“

Областният управител: „Укрепителните дейности на пречиствателната станция за питейни води - Ясна поляна, ще се извършват с график, чрез който да не се нарушава водоподаването към засегнатите общини“

Днес областният управител проф. Мария Нейкова проведе разширена работна среща в Областна администрация Бургас за обсъждане на мерките за укрепване на пречиствателната станция за питейни води на яз. „Ясна поляна“. На срещата присъстваха представители на фирмата изпълнител, спечелила обществената поръчка, на оператора „ВиК“-Бургас, кметове и представители на общини, чието водоподаване се осигурява от ПСПВ „Ясна поляна“. В работната среща се включиха и представители на „ВиК Холдинг“ ЕАД, на  Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представител на инвеститорския контрол с възложител областен управител.

Спешността на ремонтно-укрепителните дейности се налага заради силно амортизираната конструкция на съоръжението, изградено пред 1973 г, и наближаващият край на експлоатационния му живот.

„До сега такъв ремонт на пречиствателно съоръжение не е правено в България. Работи се при миньорски условия заради спецификата на конструкцията на обекта“, обяви областният управител проф. Мария Нейкова.

Фирмата изпълнител заяви, че всички необходими материали за укрепване на обектите са доставени, направена е необходимата логистика и са взети всички мерки за безопасна работа на труд на обекта.

Присъстващите се обединиха, че ремонтните дейности на пречиствателното съоръжение ще се извършват по график, който максимално да минимизира възможността да бъде нарушено водоподаването към населените места от общините Царево, Приморско, Созопол и Средец. Целта е да няма аномалии в преносната водопроводна мрежа, но и същевременно да се реализират и укрепителните дейности, без да се нарушава качеството на водата.

Населението ще бъде информирано от оператора „ВиК – Бургас“ за предстоящите спирания на водоподаването по населени места, като отново се обръща внимание, че то може да не бъде усетено от населението. Всички институции, ангажирани в процеса, ще работят в посока, без да се създава стрес в системата на пречиствателната станция и в снабдяването с питейна вода.

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки на сайта на  ЦАИС ЕОП е обявена и другата обществена поръчка за „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“.

„Благодаря на служебното правителство, че осигури необходимите средства за реализиране на обект „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“ и за реализиране на обект „Временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“ на обща стойност 23 552 300 лв. Така ще се гарантира безпроблемното водоподаване в дългосрочен период за населението и туристите в общините Созопол, Приморско, Царево и Средец“, допълни още областният управител проф. Мария Нейкова.

 

Добавено : петък, 09 юни 2023 14:33 горе назад 389