Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проведе приемен ден в община Руен

Областният управител проведе приемен ден в община Руен

Областният управител проф. Мария Нейкова проведе изнесена приемна в община Руен.  Разбирайки за посещението, в приемния й ден дойдоха кметове от прилежащите населени места. Проблемите, които поставиха, бяха свързани с почистване на речни участъци, подобряване на междуселищната пътна инфраструктура, водоснабдяване, промяна собствеността на имоти с цел разкриване на нови работни места.

         Посещението на областния управител съвпадна с представянето пред жители на общината на проект „Грижа в дома“ на Министерството на труда и социалната политика, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е на стойност близо 800 000 лв. и с реализирането му ще се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.  В най-скоро време ще стартира нов социален проект за осигуряване на топъл обяд, който ще обхване 3000 души.

         С организирането на приемния ден в община Руен проф. Нейкова успя да реализира една от първите си цели – да посети всяка една от 13-те общини от Бургаска област и да се срещне хора по места. Голяма част от поставените й проблеми намериха вече своето разрешение, а други са изпратени по компетентност до различни институции на регионално и национално ниво.

Добавено : четвъртък, 27 април 2023 14:46 горе назад 288